2016. feb 22.

Közgyűlési napló 2016.02.18.

írta: Körtvélyfáy Menyhért az LMP tatabányai képviselője
Közgyűlési napló 2016.02.18.

10380231_1199307766763936_4615163467131955991_o.jpg

 

A közgyűlés négy napirendi pont levételével kezdődött, nem tárgyaltuk az alábbiakat:

5. napirendi pont: Fizetős parkolási rendszer – az eredeti előterjesztés a parkolási zónák kiterjesztését, illetve a szombati nap fizetőssé tételét tartalmazta, igaz ez utóbbi csak a piac környékére vonatkozott volna. Sztem jövő hónapban napirendre kerül, kell ugye az a pénz a költségvetésbe.

9. napirendi pont: Sport Hotel és étterem üzemeltetése – az előterjesztés sem készült el.

11. napirendi pont: A köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása – nem készült előterjesztés.

16. napirendi pont: KEM Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány Alapító Okirat Módosítása

A napirendi pontok levételével kapcsolatban tájékoztatást nem kaptunk, különösen érdekes ez azon napirendi pontok esetében, melyeknél az előterjesztés is elkészült, hiszen ezek az anyagok mielőtt a képviselők megkapnák körbejárják a polgármesteri hivatal szinte összes irodáját, úgy mint Előkészítő Iroda, Jogi Iroda, Gazdasági Szolgálat, Jegyző, és természetesen eljut a Polgármester Úrhoz is. Úgy tűnik ennek ellenére sem sikerült minden érintettel egyeztetni, pl. a parkolási zónák kiterjesztésével érintett lakossággal sem.  

Ezek után kezdődött el az érdemi munka.

1. napirendi pont: 2015. évi költségvetés módosítása

A rendelet módosítás fő oka, az állami támogatások és bevételek összegének egyeztetése, és a költségvetést érintő módosítások beépítése a költségvetésbe.

Az előterjesztésbe láthattuk, hogy a vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételek az eredeti előirányzattól elmaradtak 122 millió forinttal, ami nem kis eltérés az eredeti 741 milliós előirányzati összeghez képest. Ugyan akkor a sűrűn emlegetett „konzervatív tervezés” eredményeképp a helyi adók 461 millió forinttal meghaladták az eredeti előirányzatot, ezt én nem konzervatív, hanem pontatlan tervezésnek nevezném.

 A közgyűlés a módosítást 12 /Fidesz-KDNP/ igen és 3 nem /LMP, Mszp, DK/ szavazattal elfogadta. 

2. Napirendi pont: 2016. évi költségvetés

Városunk EU-s alapból 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus során több mint 13 milliárd forintnyi beruházási forráshoz jut. Ebből az idei esztendőben a tervek szerint több mint 5 milliárd forintnyi beruházás kezdődik /Gerecse kapuja, Megyeháza téri szolgáltató ház, Tulipános ház hogy csak a leg jelentősebbeket említsem/. Ehhez több mint 1 milliárd forintnyi önerőt kell igazolni, ami nem kis költségvetési terhet jelent. E mellett 500 milliónyi útberuházás indul a kormány által a Modern Városok Program keretében nyújtott összegből, illetve 500 milliós beruházást hajt végre a város önerőből. Jövőre parkolók épülnek, bővülnek a város szinte minden pontján /Béla kir. krt., Mártírok út, Mátyás kir. úti óvoda, Bárdos lakópark, Gál ltp. Réti u. Akácfa u./ de az ipari parkban új buszmegálló is épül, valamint gyalogos átkelőhely létesül a Töhötöm vezér úton, és a Kórház bejáratánál. Korszerűsítjük a Panoráma lakópark közvilágítását, kiépítjük a Lehel téren a csapadékvíz elvezető rendszert. Az Örökmozgó játszótér, és az Ifjúság út 50-57.  valamint Mártírok 82-89 közötti játszóterek bővítésére is sor kerül, valamint az ipari park területén a kerékpárút építésére.

A költségvetés számszaki tervezése azonban továbbra is az un. „konzervatív elv” alapján készült el, azaz pl. az idei év iparűzési adó bevételi előirányzat még a tavalyit sem éri el, holott állandóan bővülésről, kapacitás növekedésről hallunk. A vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételeket a tavalyi évihez képest is vagy 150 millió forinttal magasabbra tervezték, holott az sem teljesült a tavalyi hiány meghaladta a 120 millió forintot.

Számomra az előterjesztés elfogadásának, vagy elutasításának fontos szempontja volt a szociális támogatásra nyújtandó összeg radikális csökkenése. Erre a tavalyi évben 180 millió forint volt előirányozva, míg az idei esztendőben 83.500 Ft. Az idei összeg, az előterjesztő szerint a tavalyi tényleges felhasználáson alapul, de ez olyan hatalmas különbség, ami egyszerűen nem magyarázható azzal, hogy javult a foglalkoztatási helyzet, az életszínvonal, megoldódtak a devizás hitelek, sokkal inkább azzal, hogy a támogatási rendszer átalakítását követen a támogatások igénybevételének feltételei szigorodtak, és a támogatási összegek csökkentek.

 A költésvetést 11 igen szavazattal /Fidesz-KDNP, Kilián Géza/ 0 nem és 4 tartózkodással /Jobbik, LMP, és a maradék Baloldali Koalíció/ a közgyűlés elfogadta.   

3. napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI.1.) sz. önk. r. módosításának I. fordulója.

A jó hír az, hogy egyetlen ellátási forma kivételével a térítési díjak változatlanok maradtak. Én már az előző évi díjemelést sem támogattam, véleményem szerint a javuló gazdasági mutatóknak, eredményeknek a szociális ellátások terén is éreztetni kellene a hatásukat. Ami változott, az is jogszabályi módosítás miatt történt. A házi segítségnyújtás az idei évtől két módon nyújtható, személyi gondozás és szociális segítés keretében, ennek megfelelően kellett módosítani a rendeletet, illetve az „új” szolgáltatásokhoz térítési díjat megállapítani. Ez a személyi gondozás esetében 1100 Ft/óra – ami szociális rászorultság esetén csökkenthető – illetve szociális gondozás esetében 350 Ft/óra, ez szintén csökkenthető rászorultság alapján. 

A közgyűlés 16 igen 0 nem és 1 tartózkodással /Jobbik/ elfogadta. 

10986448_1169239179770795_2118315394133373888_n.jpg

 

4. napirendi pont: Nevelési, oktatási intézmények és bölcsődék étkezési nyersanyagköltségeinek és intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló rendelet.

Röviden Kölyök Kft. rendelet, hiszen városunkban a közétkeztetést majd 100%-ban a Kölyök biztosítja. A rendelet tervezet egy kisebb térítési díj emelésről szól. Ennek is érdekes az előtörténete, az előterjesztésben és a hétfő bizottsági ülésen is, a javasolt emelés mértéke 1,7 % volt, mire a közgyűlés elé került ez 3,2 emelkedett.

Hogy miért kellett kiszervezni és magánkézbe adni a közétkeztetést azt senki sem érti, hiszen ez egy olyan szolgáltatás /elég megnéznünk a Kölyök Kft. eredmény kimutatásait/ mely jó eséllyel nyereséggel biztosítható. A város a kiszervezést megelőzően rendelkezett megfelelő főző-, és tálalókonyhai háttérrel-kapacitással, a szolgáltatást legalább a jelenlegivel azonos szinten tudta biztosítani. A rossznyelvek szerint a kiszervezés oka az Mszp és az akkori nagy nyertes Nebuló közötti jó viszonyban keresendő, a „rendszerváltást” persze szolgáltató váltás is követte, a Fideszes fiúk zsánere a Kölyök lett. Ennyit a folyosói pletykákról, én azonban nem e miatt tartózkodtam a szavazásnál, hanem azért, mert a szolgáltatási színvonal ellenőrzése véleményem szerint továbbra sem megfelelő. Az tény, hogy elég nehéz utólagos panaszokkal foglalkozni, másnap, sokadnap ellenőrizni hogy az adott étel minősége mennyisége megfelelő volt-e vagy sem, ezért aztán ha megfelelő szolgáltatási színvonalat szeretnénk azért nekünk is tennünk kell, jeleznünk kell, mégpedig haladéktalanul. Ebben felajánlom a segítségemet, a hozzám eljuttatott panaszokat továbbítom.

A közgyűlés 14 igen 0 nem és 2 tartózkodás /Jobbik, LMP/ mellett a módosítást elfogadta. 

5. napirendi pont: A 2016. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló közgyűlési határozat megalkotása  2016. december 27-30-ig igazgatási szünet elrendeléséről szólt a javaslat. A polgármesteri hivatal ezen időszakban ügyeleti jelleggel fog működni. A javaslatot támogattam, sőt a nyári igazgatási szünet elrendelését is támogatni tudnám, amennyiben azt kellő lakossági tájékoztatás, egyeztetés előzné meg.

 A közgyűlés 15 igennel a javaslatot elfogadta.

6. napirendi pont: Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6. prioritási tengelye – Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban – keretében

Ahogy azt a 2. napirendi pontra vonatkozóan már írtam, az idei évben várhatóan 5,5 milliárdnyi EU-s beruházás megvalósítását kezdjük meg. Az első kettőről beszélünk, egy kerékpárút az Erdész utcától a Síkvölgyi úti kerékpárútig /470 millió Ft ebből 108 millió önerő/, illetve egy foglalkoztatási „paktumról” ami 206 fő foglalkoztatását segíti elő 300 milliónyi EU-s forintból. 

A közgyűlés 15 igennel a javaslatot elfogadta. 

7. napirendi pont: Törzsvagyonként nyilvántartott ingatlanok átsorolása

Olyan ingatlanokról van szó, melyek a hatályos szabályozási tervek alapján közfunkciót nem látnak el, azonban besorolásuk miatt forgalomképtelenek. Egy Fő téri, és egy VII telepi ingatlan törzsvagyonból üzleti vagyonba történő átsorolásáról van szó. 

A közgyűlés a határozati javaslatot ellenszavazat nélkül elfogadta. 

8. napirendi pont: Bérlakás vásárlás a „Tatabánya, Ahol Otthonra Találsz” Program keretében

Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat a GFSZ-n keresztül 10 új lakást vásárol, melyeknek a bérlőkijelölési jogát az ipari parkban lévő cégeknek adja át. Az ingatlanok bérleti díját az önkormányzat állapítja meg, azonban annak megfizetéséhez 20%-al hozzájárul, de cserébe elvárja, hogy a bérlő cége is legalább 20% támogassa az alkalmazottját. A cél az, hogy az ipari vállalat cégei jó minőségű ingatlanokban tudja elhelyezni középvezetőiket.

Az ingatlanok vásárlására a Cseri lakóparkban kerül sor, 189 e. Ft-os négyzetméter áron, a vételár megfizetése három év alatt három egyenlő részletben történik. Az összes kiadás 96 millió forint. A vásárlás és a lakások kezelését a GFSZ fogja bonyolítani.

Amit mi az előterjesztésben kifogásoltunk:

 • miért nem néztünk szét a használt, de jó állapotú lakások piacán
 • a bérlakások kezelése a GFSZ-től teljesen profil idegen, erre az önkormányzatnak van szervezete, amelyik ezzel foglalkozik
 • a 20%-os önkormányzati bérleti díj támogatást teljesen feleslegesnek tartjuk, elég segítség a bérlakások biztosítása.

 A közgyűlés 14 igen 1 nem (Jobbik) 1 tartózkodás (LMP) a javaslatot elfogadta. 

9. napirendi pont: Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a gazdasági feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodások módosításának jóváhagyása

A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat minden év január 31-ig az önkormányzat felülvizsgálja. Az előző évihez képest érdemi változás nem történt. 

A közgyűlés a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

10. napirendi pont: Brikettáló üzemeltetési szerződés módosítása

A város tulajdonában lévő brikettáló üzemben a városból kikerülő hulladék faanyagból készül fa brikett. Az üzemet a Máltai Szeretetszolgálat üzemelteti. Az itt készített fa brikett települési támogatás keretében osztható szét, jelenleg azonban a fa brikett iránti igény minimális, a támogatást a rászorulók inkább tűzifában kérik, ezért a legyártott brikett az üzem területén halmozódik. A határozat alapján a felhalmozódott fa brikettet a Máltai Szeretetszolgálat szétoszthatja a rászoruló tatabányai lakosok körében. 

A közgyűlés a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

11. napirendi pont: A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása

Röviden: a felsőgallai általános iskola Kliktelenítése, hurrá!!! Az iskola további működtetését a német nemzetiségi önkormányzat vállalta, önkormányzatunk támogatja, a döntést a EMMI államtitkára hozza meg. Nem akarom megismételni a KLIK-el szemben megfogalmazott kritikákat, akit érdekel a téma azoknak nem kell sokáig kutatniuk a világhálón, de sztem ezzel ma már mindenki tisztában van. A KLIK-től való szabadulás is elég nyereség volna, de ráadásul nő a központi költségvetésből támogatható pedagógusok száma /29-ről 35 főre/, valamint tanulókként évi 160 e. Ft-os plusz támogatáshoz jutna az iskola. 

A közgyűlés a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

12. napirendi pont: Tatabányai Egyesített Bölcsödék Alapító Okiratának módosítása

Technikai jellegű módosítás, un. kormányzati funkciószám módosult. 

A közgyűlés a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

10367691_1194653930562653_1059765515873595791_n.jpg

 

13. napirendi pont: Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okirat módosítása

Jogszabály módosítás következtében a települési önkormányzatok kötelező feladatai bővülnek a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosításával. E feladatot az önkormányzatunk a GAMESZ-en keresztül fogja ellátni, ezért szükségessé vált a GAMESZ alapító okiratának módosítása. 

A közgyűlés a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

14. napirendi pont: Tájékoztató az Ipari Park fejlesztésének 2015. évi tapasztalatáról

Ami történt, és ami várható dióhéjban:

 • Exedy-Dynax: gyártócsarnok alapterület növelése, 130 új munkahely átadás szeptemberben megtörtént
 • Delphi Connection System Hungary Kft.: 5000 m2-es bővítés munkálatai kezdődtek meg 2015 IV. negyedévben
 • Becton-Dickinson Hungary Kft: 10500 m2 alapterületű csarnok építése fog megkezdődni 107 új munkahely, és ami különös nagy öröm, ennek több mint 60%-a felsőfokú képesítéssel rendelkező szakember.
 • Otto Fucsh Hungary Kft.: kapacitásnövelés új gépek telepítésével, a foglalkoztatottak létszáma 100 fővel növekszik
 • Becom Electronics Hungary Kft: 3 ütemű fejlesztés 2016-tól
 • Coloplast Hungary Kft.: 18.000 m2 alapterületű üzem építése kezdődött meg 2015. decemberében. Elkészülte 2016 3. negyedévére várható, a tervezett létszámnövekedés több száz főre tehető.
 • Coloplast Hungary Kft.: csomagoló és elosztó központ létrehozása, indulása 2017. márciusára várható
 • Trans-Sped: Logisztikai szolgáltatást végző cég, az ipari parkban új szereplő. Tevékenységét várhatóan 2016 novemberében kezdi meg.

A közgyűlés a beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

15. napirendi pont: Tájékoztató a Gazdaságfejlesztő Szervezet 2015-ös tevékenységéről

Az előterjesztés igen terjedelmes, javaslom elolvasni :) 

A közgyűlés a beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

16. napirendi pont: Dr. B. Stenge Csaba beszámolója a Tatabányai Megyei Jogú Város Levéltárában végzett elmúlt öt év vezetői munkájáról

Az igazgató úr megbízatása ez év március 31-én lejár, ennek kapcsán vált szükségessé az eddigi munkáját bemutató beszámoló benyújtása. 

A közgyűlés a beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

10273284_1201903686504344_4985351455396942359_o.jpg

 

17. napirendi pont: Hidvégi Áron beszámolója a Krajcsovits Henrik Művészeti Ösztöndíj ideje alatt végzett szakmai munkáról

Hidvégi Áron festőművész volt a 2014-ben alapított Krajcsovits Henrik művészeti ösztöndíj első díjazottja. Az ösztöndíjban részesülő művész egy évig a várostól anyagi támogatásban részesült. Az év leteltével tájékoztatta a közgyűlésen keresztül az eltelt időszakban végzett munkájáról a város lakóit, illetve munkáit a közönség januárban az Agórában rendezett kiállításon is megtekinthette. Reméljük a jövőben is lehetőségünk lesz találkoznunk alkotásaival városunkban is. 

A közgyűlés a beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

/A blogbejegyzés képeit is a művész úrtól kölcsönöztem, köszönet érte!/

 

 

18. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Az érdekesebbek:

 • az 1848-49-es emlékmű továbbgondolt modelljei bemutatásra kerültek, az egyeztetésen még a makett korrigálására is sor került
 • Újvárosi piac és vásárcsarnok projekt: A T-Szol tárgyalásokat kezdett a két üzletházban lévő boltok tulajdonosaival
 • Multifunkcionális Sportcsarnok: Tervpályázati kiírás véglegesítése, meghírdetése a Miniszterelnökség hatásköre
 • Megyeháza tér projekt: a tervezővel a szerződés megkötése, a tervezés folyamatban
 • Árpád Gimnázium új tornatermének tervezésére a szerződés megkötésre került a tervezés folyamatban
 • Bárdos lakópark 3/a-b parkoló kivitelezésének megkezdése
 • Búzavirág úti buszmegállók kivitelezésének megkezdése

A közgyűlés a tájékoztatót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 12469420_1204740566220656_8505812901723325729_o.jpg

A napirendi pontok tárgyalását követően két kérdést tettem fel a polgármester úrnak. 

1. A Habony Árpád érdekeltségébe tartozó Lokál c. kiadványra vonatkozott, melynek terjesztését néhány hete Tatabányán is megkezdték, négyoldalas helyi tartalommal. Azt szerettem volna megtudni, hogy az önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő intézmény, vagy gazdasági szervezet kötött-e szerződést a Lokált kiadó Modern Média Group Zrt-vel, illetve a tatabányai önkormányzat intézménye, illetve a város tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági szervezet fizetett-e a Lokál terjesztéséért, a kiadvány tatabányai tartalmának elkészítéséért, közléséért, vagy bármely egyéb szolgáltatásáért. 

Polgármesteri válasz: az önkormányzat nem kötött szerződést a Lokált kiadó Modern Média Group Zrt-vel, a gazdasági szervezetek által kötött valamennyi szerződést nem ismerheti, ezt kérdezzem meg tőlük. 

Azt készséggel hajlandó vagyok elhinni, hogy a polgármester nem ismerheti a városi tulajdonban lévő gazdasági társaságok valamennyi szerződését, azzal kapcsolatban azonban, hogy egy Habony Árpád érdekeltségébe tartozó céggel történő szerződéskötésről ne tudna, meglehetős szkepticizmussal fogadtam.

Persze nem csodálom, hogy a szerződést titkolni igyekeznek, hiszen a közvagyon Fidesz közeli céghez történő „átcsoportosításáról”, valamint egy színvonaltalan Fidesz propaganda kiadvány közpénzből történő finanszírozásáról van szó. Tatabányának van helyi újságja, televíziója, helyi ügyekkel foglalkozó rádiója, lehetőség van a városi események és programok bemutatására, a lakosság teljes körű tájékoztatására. A Lokál ehhez semmit nem tesz hozzá, a Lokálra költött pénz a közösség számára pénzkidobás. Hogy mekkora összegről van szó még nem tudjuk, a Józsefvárosiaknak ez a mutatvány idáig közel 9 millió forintjukba került, de év végére ez az összeg 22 millióra hízhat. 

2. Schmidt Csaba polgármester úr 2010-2014-es választási ígéretei között szerepelt, hogy a ciklusban felújítjuk és akadály mentesítjük a vasútállomást, a felüljárót meghosszabbítjuk Dózsakertig, parkolóházat építünk a Konzum mellett.

Az elmúlt időszakban a Konzummal kapcsolatban nem sok minden történt. A közgyűlés az LMP javaslatát, hogy vizsgáljuk meg van-e lehetőség az újvárosi piac és vásárcsarnok projekt keretében a Konzum felújítására, korszerűsítésére nem volt hajlandó tárgyalni. Szeretnénk tudni, hogy milyen tervek vannak a Konzum rehabilitációjára vonatkozóan.

Polgármesteri válasz: A Konzum sorsa az új vasútállomás elkészültét követően, a társtulajdonosokkal történő megegyezést, és a lakossági igények felmérését követően rendeződhet.

Nem sok. Pontosabban az ügy ugyan ott tart, mint kb. 25 évvel ezelőtt.

11220467_1169241173103929_4320285639771125873_n.jpg

 

A blogbejegyzésben található képek Hidvégi Áron alkotásai. 

Szólj hozzá