2016. dec 12.

Csúszós pálya - avagy az érem másik oldala a tatabányai jégpálya ügyében

írta: Körtvélyfáy Menyhért az LMP tatabányai képviselője
Csúszós pálya - avagy az érem másik oldala a tatabányai jégpálya ügyében

15391053_1814889025467251_4621436161935446665_n.jpg

Közgyűlésünk az elmúlt hónapban tárgyalt a tatabányai jégpálya jövőjéről, ugyanis a jelenlegi üzemeltetővel kötött üzemeltetési szerződés 2017-ben lejár. Ennek kapcsán a jelenlegi üzemeltetővel történő elszámolás módjáról is döntenünk kellett, hiszen az üzemeltető nem teljesítette a szerződésben foglaltakat, és erre már nem is lesz lehetősége. Engem a döntésem előtt érdekelt volna, hogy pontosan milyen kötelezettségek teljesítése maradt el, és az önkormányzat miért nézte tétlenül évekig a bérlő mulasztását. Az előterjesztésből számos kérdésre nem kaptunk választ, ezért feltettem azokat a polgármester úrnak:

 • milyen beruházásokat, milyen tartalommal, és milyen ütemezéssel vállalta bérlő Goldfitt Kft?
 • mit teljesített a Goldfitt Kft a vállalt beruházásokból?
 • mennyi az elmaradt beruházások jelenkori értéke?
 • milyen beruházásokat valósított meg az előző bérlő Thermosystem Kft? – ennek ismerete azért szükséges, hogy megelőzhessük azt, hogy a jelenlegi bérlő olyan beruházást kíván elszámoltatni, amit az előző bérlő teljesített
 • miért nem kaptuk meg az önkormányzat és a Goldfitt által kötött bérleti szerződést /abból tudnánk ellenőrizni, hogy a Goldfitt Kft milyen kötelezettségeket vállalt/?
 • miért nem kaptuk meg a bérleti szerződés részét képező pályázatot /ez szintén nélkülözhetetlen a teljesítés ellenőrzéséhez/?
 • Az önkormányzat a szerződés 2010-es megkötése óta hány alkalommal ellenőrizte, hogy a bérlő által vállalt beruházások ütemenkénti teljesülését?

Egyik feltett kérdésemre sem kaptam választ. A napirendi ponthoz két módosító indítványt nyújtottam be, az egyikben vizsgálat lefolytatását javasoltam annak feltárására, hogy miért került az önkormányzat a jelenlegi számára kedvezőtlen helyzetbe. 

Az alábbi kérdésekre adott volna választ a javaslatom alapján lefolytatott vizsgálat: 

 • Megfelelően tartalmazta-e a szerződés a bérlő kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó határidőket és garanciákat?
 • A szerződéskötés során az önkormányzatot képviselő személy kellő gondossággal járt-e el az aláíráskor, egy olyan tulajdonosi körrel szemben, akiről a szerződésben is rögzített tény, hogy az előző vállalkozását éppen felszámolták?
 • A bérlő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett-e?
 • Az önkormányzat illetékesei a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését vizsgálták-e?
 • Az önkormányzat illetékesei a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségeinek elmaradása esetén milyen intézkedéseket kezdeményeztek?
 • Megállapítható-e, hogy a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségeinek elmaradása miatt az önkormányzatot anyagi kár, veszteség érte?
 • A bérleti jogviszony időtartam alatt megtenni szükséges ámde elmaradt intézkedések miatt állapítható-e meg személyi felelősség?
 • Történt-e az ügyben felelősségre vonás?"

A kormánypárti többség vélhetően nem volt kíváncsi a fenti kérdésekre adandó válaszokra, ezért leszavazta a vizsgálat lefolytatást lehetővé tevő indítványomat. 

Egy másik módosító indítványomban arra tettem javaslatot, hogy a bérlővel történő elszámolás a lehető legnagyobb nyilvánosság - a közgyűlés - előtt történjék meg. 

"Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Goldfitt Kft. a tatabányai jégpálya bérletére fennálló szerződésében foglalt fejlesztési kötelezettségeit egyéb beruházásokkal is teljesíthesse. Amennyiben a módosított szerződés már az elszámolást is tartalmazza, úgy a szerződés tervezetét, ha az elszámolás külön jogügylet keretében történik úgy a teljesítés elszámolásáról szóló megállapodás tervezetet Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tárgyalja, annak elfogadása esetén a megállapodás aláírására Schmidt Csaba polgármestert meghatalmazza."

A kormánypárti többség ezt a javaslatomat is leszavazta. 

És ha meg szeretnék tudni, hogy a kormánypárti képviselők vajon miért is fáznak annyira a jégpálya körüli ügyektől javaslom olvassák el ezt a facebook bejegyzést. 

Szólj hozzá

politika közélet LMP Lehet Más a Politika Tatabánya Jégpálya