2017. már 09.

Ön elégedett a tatabányai fogászati alapellátással? - ha nem írjon!

írta: Körtvélyfáy Menyhért az LMP tatabányai képviselője
Ön elégedett a tatabányai fogászati alapellátással? - ha nem írjon!

fogaaszat.jpg

Az utóbbi időben jó néhány lakos jelezte felém a tatabányai fogászati alapellátással kapcsolatos problémáit. Visszatérő panasz volt a hosszú várakozási idő, valamint az, hogy gyakran a rendelési idő vége előtt már másfél, két órával sem tudják fogadni az érkező betegeket a túlterheltség miatt.

Az egészségügyi ellátással kapcsolatosan rengeteg kritikát hallhatunk, olvashatunk nap mint nap.  A minket ellátó orvosok, asszisztensek és ápolók, az egészségügyi ellátásban kialakult katasztrofális állapotoknak gyakran épp oly áldozatai mint mi magunk.

Több hónapos várakozási idő a szemészetre, ultrahang vizsgálatra és a sort még hosszan folytathatnám. Ezekben az esetekben az önkormányzat széttárhatja a karját, és a felelősséget /legalább is annak legnagyobb részét/ jogosan háríthatja az államra mint fenntartóra. Egészen más a helyzet azonban a fogászati alapellátás kapcsán. Ennek a biztosítása önkormányzati feladat, ezért ha a fogászati alapellátás nem megfelelő színvonalú, az már egyértelműen az önkormányzat felelőssége. Ha a tatabányai lakosok azért kénytelenek magán úton elmenni fogorvoshoz, mert az alapellátás nem megfelelő színvonalú az az önkormányzat felelőssége. Ha az egyébként nem is csekély összegű TB járulék kifizetése mellett azért kell sok ezer forintért magánorvosnál fogat húzatni, fogat tömetni, mert a tatabányai fogászati alapellátás nem működik megfelelő színvonalon, az az önkormányzat felelőssége. 

Annak megállapítására, hogy a fogászati alapellátásra vonatkozó lakossági panaszok valóban jogosak-e, a népjóléti bizottság elnökének javasoltam egy a fogászati alapellátásra vonatkozó átfogó vizsgálat lefolytatásának elrendelését, melynek eredményeit felhasználva - amennyiben az szükséges - az alapellátás javítására vonatkozó javaslatokat dolgozhatunk ki. 

Addig is azonban kérek Önöket, hogy saját - akár jó, akár rossz - tapasztalataikat osszák meg velem, hogy azokat továbbítani tudjam a bizottság felé. Tegyünk együtt a városunkért!

Segítségüket előre is köszönöm!

/Javaslataikat a facebook oldalamra várom, akár üzenetben, akár hozzászólás formájában/

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Kérem a Népjóléti Bizottság következő ülésén foglalkozzon a fogászati alapellátás helyzetével, ugyanis az utóbbi időben számos lakos keresett meg panaszával az ellátás minőségére vonatkozóan. Panaszukban kitértek arra, hogy a körzeti feladatokat ellátó fogorvosok túlterheltek, igen hosszú a várakozási idő, az asszisztensek gyakran a rendelési idő befejezte előtt már órákkal nem tudják az újonnan érkező betegek bejelentkezését elfogadni.  

Javaslom, hogy a fogászati alapellátás helyzetét, szolgáltatási színvonalát felmérő vizsgálat elrendeléséről döntsön a bizottság, melynek tapasztalatai alapján – amennyiben szükséges – a lakossági ellátás színvonalának emelését szolgáló javaslatok kidolgozása válik lehetővé.

Kérem a napirendi pont tárgyalására kerüljön meghívásra az illetékes szakiroda vezetője, illetve a fogászati alapellátást végző szakorvosok képviselője.

Javaslom, hogy a vizsgálat keretében készüljön felmérés az alapellátást ellátó szakorvosok, asszisztensek terheltségére vonatkozóan, a rendelők eszköz ellátottságáról – beleértve mind a minőségi mind a mennyiségi mutatókat -, valamint hogy a vizsgálat terjedjen ki a fogászati ügyeleti ellátásra, a fogászati alapellátás finanszírozási kérdéseire, illetve minden egyéb a meghívottak illetve bizottsági tagok által felvetett egyéb kérdések vizsgálatára.

Javaslom, hogy a vizsgálat során kérjünk összefoglalót a megyei jogú városok fogászati alapellátás, valamint ügyeleti ellátás működtetésére vonatkozóan is.

Tatabánya, 2017. március 8.

                                                                                          Tisztelettel: 

                                                                                                      Körtvélyfáy Menyhért

                                                                                                Népjóléti Bizottság – alelnök

 

Oszd meg, hogy még többen olvashassák!

Szólj hozzá