2018. jan 16.

Válasz (?)

írta: Körtvélyfáy Menyhért az LMP tatabányai képviselője
Válasz (?)

lista.png

Szombaton megérkezett Bencsik János képviselő úr hozzám írt levele, melyet köszönök, s melyet teljes terjedelmében változtatás nélkül közlök. Annak azonban aki csak a lényegre kíváncsi íme: 

Kérdés: "Számíthat-e kormányzati támogatásra az a 6000 tatabányai lakos, aki szórt azbeszttel szennyezett lakóházban, lakásban él, vagy sem?"

Válasz: "Arra vonatkozó kérdését, hogy a szórt azbeszttel szennyezett lakóépületek tulajdonosai számíthatnak-e kormányzati támogatásra, a Miniszterelnökség, illetve a Földművelésügyi Minisztérium szakállamtitkársága tudja megválaszolni."

Megvallom őszintén, a válasz bennem kissé csalódást keltett. Egyrészt abban bíztam, hogy a képviselő úrnak naprakész információ vannak az üggyel kapcsolatban, melyeket meg is tud osztani velünk, hiszen mégiscsak egy 6.000 tatabányai lakost érintő problémáról van szó, másrészt reméltem, hogy párttársai így választások előtt nem hagyják magára a képviselő urat a 6.000 csalódott sárberki lakossal, és végre biztosítanak központi forrást az azbesztmentesítésre. Nem száz, és nem is tízmilliárdokról, hanem

egymilliárd forint körüli összegről van szó, amiből még egy aprócska nyomorult stadiont sem lehetne felépíteni,

de úgy tűnik csalatkoznom kellet mindkét előfeltételezésemben. Ráadásul nem tudom miért, de van egy olyan érzésem, hogy

levelet ugyan kaptam a képviselő úrtól, de választ nem.

Természetesen megkeresem a képviselő úr által említett illetékes kormányzati szerveket, meglehet ők rendelkeznek olyan aktuális információkkal, melyekkel a térség országgyűlési képviselője nem. 

 

És ahogy ígértem, Bencsik János képviselő úr levele: 

 

Tisztelt Képviselő Úr!

 Ahogy azt Ön a hozzám, és a nyilvánossághoz intézett levelében írta, valóban tisztában vagyok a szórt azbeszt egészségkárosító hatásával. Polgármesterként ezért is kezdeményeztem az ezredfordulót követően Tatabánya város szórt azbeszttel érintett lakóterületeinek feltérképezését.

Az előkészítő munkálatokat követően, pénzügyi forrásokat is találva, és azokat rendelkezésre bocsátva, a Bánhidai lakótelep összes lakásának azbesztmentesítésére sor került. Tudomásom szerint a mögöttünk hagyott két önkormányzati ciklus idején, a városban hasonló munkálatok nem folytak.

Egy esztendővel ezelőtt Tatabánya polgármestere levélben keresett meg azzal, hogy a város saját erőből nem tudja érdemben kezelni a problémát, és arra kért, hogy hívjam fel a kormányzat képviselőinek figyelmét arra, hogy a Nyugat-Dunántúl számos városában találhatók szórt azbeszt szigetelésű lakóépületek.

Országgyűlési képviselői jogaimmal élve indítványoztam, hogy az Országgyűlés szakbizottsága tűzze napirendre az azbeszt tartalmú tetőhéjazattal rendelkező családiházak, továbbá a szórt azbeszt által érintett társasházi lakások veszélyeztetettségének kormányzati segítséggel történő megszüntetését. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága az indítványomat 2017. március 28.-i ülésnapján napirendre vette és meg is tárgyalta. A Kormányt V. Németh Zsolt környezetügyért is felelős államtitkár úr képviselte. A kormányzat képviselőjének válaszait a bizottsági jegyzőkönyv tartalmazza, mely az Országgyűlés honlapján érhető el.

2017 őszén a Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosítására vonatkozó indítványát. Miután abban nyitva volt az a bekezdés, mely elvi lehetőséget biztosított a lakosságnál képződő azbeszt tartalmú építőanyagok hulladékának könnyített átvételének beillesztésére – egyeztetve a környezetvédelmi civilszervezetek vezetőivel – javaslatot tettem a tervezet Törvényalkotási bizottság általi kiegészítésére. Ennek következtében a törvénybe bekerült a könnyített, az érintett lakosság anyagi terheit mérséklő átvételi szabályozás.

Képviselőként Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy miután nem vagyok tagja a Kormánynak, így országgyűlési képviselőként nem nyilatkozhatok annak nevében. Arra vonatkozó kérdését, hogy a szórt azbeszttel szennyezett lakóépületek tulajdonosai számíthatnak-e kormányzati támogatásra, a Miniszterelnökség, illetve a Földművelésügyi Minisztérium szakállamtitkársága tudja megválaszolni.

 

Tisztelettel: Bencsik János

  országgyűlési képviselő

Szólj hozzá

azbeszt azbesztmentesítés Bencsik János