2019. már 20.

Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát Tatabányán is!

írta: Körtvélyfáy Menyhért az LMP tatabányai képviselője
Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát Tatabányán is!

5703c5a0690987749.jpeg

 

Önálló képviselői indítványt nyújtottam be a városi közgyűléshez, melyben arra kértem képviselőtársaimat, hogy támogassák a "Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!" program tatabányai megvalósítását. 

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” néven indított országos mozgalmat a Gemenc Zrt. néhány évvel ezelőtt. A Gemenc Zrt. kezdeményezéséhez számos önkormányzat csatlakozott, számos önkormányzat tette magáévá a mozgalom gondolatiságát, melyet az alábbiakban foglalhatunk össze:

„Fontos, hogy a felnövő nemzedék érzelmileg is jobban kötődjön a fához, az erdőhöz, ezáltal természeti környezetük védelméhez. Kiemelkedő cél az is, hogy a gyermekek nemzettudata, lokálpatriotizmusa, szülőhelyük megbecsülése, szeretete erősödjön. Mindemellett a Gemenc Zrt. mozgalmával a kedvezőtlen klímaváltozás hatásának mérséklésére is felhívja a figyelmet.”

A klímaváltozás-klímaválság, melyet sokan még néhány évvel ezelőtt is csak megalapozatlan tudományos teóriának tekintettek, mára olyan bizonyossággá vált, melyről mi magunk is nap mint nap szerezhetünk személyes tapasztalatokat. Olyan időjárási anomáliáknak vagyunk szenvedő részesei, melyek eddig tízévente, vagy emberöltők során egy-két alkalommal ha előfordultak, de más földrajzilag tőlünk távolabb eső területek lakói számára személyes katasztrófát okoz a globális felmelegedés, melynek következtében csekélyke jövedelmüket, megélhetésük alapját veszítik el, s tömegesen kényszerülnek elhagyni addigi otthonaikat, hazájukat. A klímaváltozás elleni harc mára az emberiség legfontosabb feladatává vált, melyből mind a nagy nemzetközi szervezeteteknek, mind az államoknak, mind az egyéneknek részt kell vállalniuk. A klímaváltozás elleni harcnak egyik legfontosabb eleme a lakosság szemléletének formálása, hiszen csak a lakosság aktív együttműködésével lehet sikeres ez a küzdelem.

Ennek a szemléletformálásnak lehet egy eszköze a születendő gyermekek után ültetendő facsemete, annak közös, a szülőkkel együtt történő nevelése, melynek során a fákhoz, erdőkhöz, természethez való kötődés alakul ki a növekvő gyermekben.

gemenckep-028.jpg

A városunkban ültetett és nevelt facsemete azonban nem „csak” a szemléletformálás eszköze.  A faültetés mindig szimbóluma a születésnek a növekedésnek, az élet kiteljesedésének is. A városunkban elültetett facsemete városunk földjében ereszt gyökeret, erősödik meg, mint ahogy azt szeretnénk, hogy a városunkban született gyermekek is itt tudnának gyökeret verni, s nem kényszerülnének vállukra vetni a vándortarisznyát. A gyermekkel együtt felnövő csemete egy szimbolikus erejű kapcsolódási pontot jelenthet a gyermek és a város között, mely szemtanúja és éltetője mindkét élet kiteljesedésének.   

A „Minden születendő gyermeknek ültessünk fát!” mozgalom gyakorlati megvalósítása több módon történhet. Vannak települések, melyek a Gemenc Zrt. által meghirdetett projekthez csatlakoztak közvetlenül, ezeknek a településeknek az erdőgazdaság ingyenesen biztosítja az ültetendő facsemetéket, illetve az azok kiválasztásához, neveléséhez szükséges szaktudást. Vannak olyan önkormányzatok, melyek a Gemenc Zrt. által indított kezdeményezés értékeit elismerve, de magához a kezdeményezéshez hivatalosan nem csatlakozva a programmal járó feladatokat önerőből végzik el.

Mindkét megoldás esetében a csemetéket a szülők igényelhetik az önkormányzattól, és azokat saját kertjükben, vagy ennek hiányában az önkormányzat által erre kijelölt közterületen – babafa ligetekben, babafa sorokban – ültethetik el. Ez utóbbi esetekben a csemeték ültetése közös eseményként történik, és a továbbiakban is szerveznek az önkormányzatok közösségi eseményeket a létrejövő, és folyamatosan bővülő babafa ligetekbe, ezzel segítve elő kisebb közösségek létrejöttét.

Reméljük a közgyűlés kedvező döntést hoz, és hamarosan a tatabányai apukák is a kezükbe vehetik az ásót, hogy babafa csemetét ültethessenek gyermeküknek. 

mindensz_pazmand.jpg

Szólj hozzá

babafa Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!